Přeskočit na navigaci

Pravidla Přežití

Přežití je fyzicky i psychicky náročná akce. Účastníci nesoutěží mezi sebou, protože hlavním soupeřem je především čas. Hlavním úkolem je ujít pěšky přibližně 80 km během 24 hodin, splnit cestou všechny úkoly, mít s sebou jen 100 gramů potravin, libovolné množství vody a někoho, kdo s vámi půjde. Přežití se účastní pouze dvojice.

Podmínky účasti na Přežití

Základní podmínkou účasti je registrace a zaplacení registračního poplatku. Každý účastník musí mít partnera do dvojice, odpovídající zdravotní stav, věk nejméně 18 let a povinné vybavení.

Doporučujeme, abyste se Přežití zúčastnili s někým, koho znáte a ne s úplně cizím člověkem.

Registrace

Účastníci se mohou registrovat v termínu, který organizátor oznámí.

Pokud je již přihlášeno 40 týmů, budou další přihlášené týmy zaregistrovány jako náhradníci. Pokud se uvolní místo, stávají se náhradníci, kteří jsou první v pořadí, řádnými účastníky a jsou o tom informováni. Náhradníkům nemůžeme účast zaručit a místo se pro ně může uvolnit třeba jen den před začátkem akce.

Registrační poplatek

Cena registračního poplatku je 549 Kč za jednu osobu (za dvojici tedy 1098 Kč) a v případě zájmu o sobotní oběd/večeři ještě 120 Kč za osobu. Registrační poplatek je nutné zaplatit do čtrnácti dnů poté, co organizátor potvrdí, že Vaše registrace byla přijata. Částku je možné zaslat převodem na účet, nebo jej na tento účet uložit na přepážce FIO banky. Poplatek lze uhradit buď dohromady za celou dvojici nebo za každého účastníka zvlášť. Podrobnosti o platbě Vám budou po potvrzení registrace organizátorem zaslány na obě uvedené e-mailové adresy. Přijetí platby bude do tří pracovních dnů potvrzeno e-mailem.

Pokud se uvolní místo pro náhradníky později, než týden před začátkem akce, mohou zaplatit registrační poplatek v hotovosti po příjezdu na místo.

Zrušení registrace

Pokud se přihlášení účastníci nebo náhradníci nemohou z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, prosíme, aby nás o tom co nejdříve informovali a uvolnili tak místo dalším zájemcům. Mohou tak učinit zasláním e-mailu nebo telefonicky na čísle 910 117 300.

Pokud účastníci zruší registraci do 21. 4., bude jim vrácena plná výše poplatku. Při zrušení do 28. 4. bude vráceno 75 % poplatku a do 5. 5. bude vráceno 50 % poplatku. Při pozdějším zrušení již poplatek vrácen nebude.

Vybavení na Přežití

Každý účastník musí mít maximálně 100 g potravin, tužku, papír a šátek nebo něco podobného (pro zakrytí očí při přepravě na start). Ve dvojici je potřeba mít mobilní telefon a kompas nebo buzolu. Dále doporučujeme dostatečné množství vody, plavky, baterku, obvaz, pláštěnku, pravítko, čtverečkovaný pa­pír.

Průběh Přežití

Účastníci se co nejdříve po příjezdu ohlásí u organizátora. Po celou dobu se identifikují zpravidla pomocí čísla, které jim bylo přiděleno po odeslání registračního formuláře, proto je vhodné si ho pamatovat nebo poznamenat.

Po krátké instruktáži a představení organozátorů i účastníků následuje přeprava na start. Přeprava bude probíhat tak, aby nikdo z účastníků nevěděl, kde se nachází. Přibližně ve 22:00 budou všichni účastníci vyloženi na startu. Všechny dvojice dostanou mapu oblasti, ve které bude Přežití probíhat, bude jim sdělen název prvního kontrolního bodu a v kolik hodin se k němu musí nejpozději dostat.

Od této chvíle platí omezení pro Přežití. Hlavním úkolem Přežití je dostat se pěšky včas na cílové místo a splnit všechny úkoly. Trasa je vymezena kontrolními body, kterými musí dvojice včas projít, ale průběh cesty mezi nimi si určuje sama. Na každém kontrolním bodu se dozví pouze název následujícího místa a čas, do kdy se k němu musí nejpozději dostat. Pokud dvojice nestihne v časovém limitu projít některým z kontrolních bodů, nepřežila.

Na většině kontrolních bodů plní dvojice úkoly, které jí buď úkol sdělí organizátor, nebo je předán písemně (může být uložen i na stanovišti bez organizátora). Dvojice plní úkoly samostatně a pokud úkol nemůže nebo nechce splnit, může dostat náhradní úkol v podobě prodloužené trasy přibližně o 5 km.

Každá dvojice má kdykoliv právo Přežití vzdát, je však povinna o tom informovat některého organizátora a sdělit mu své identifikační číslo. Dvojice budou mít pro tento případ telefonní čísla organizátorů. Ti se budou snažit zajistit přepravu na místní základnu, nebo doporučí vhodnou cestu ke stanici hromadné dopravy.

Pokud jeden z účastníků nemůže nebo nechce pokračovat v cestě (únava, zranění), je jeho partner povinen poskytnout mu nezbytnou pomoc.

Pokud se některá dvojice bude domnívat, že byla organizátorem nebo vzkazem špatně informována, smí se spojit se s některým z organizátorů. V případě, že se jedná o chybu organizátora, budou informace upřesněny a účastníkům bude případné zdržení vynahrazeno. V opačném případě dvojice nepřežila.

Omezení při Přežití

Potraviny

Na celou dobu Přežití může mít účastník pouze 100 g potravin. Tato dávka bude kontrolována před startem. Není dovoleno používat povzbuzující prostředky. Je také zakázáno si potraviny koupit nebo dokonce ukrást. Je ale možné získat potraviny z přírodních zdrojů (tzn. že můžete sníst a vypít vše co najdete). MMnožství vody je neomezené, je ovšem možné vzít si pouze čistou vodu.

Komunikace s ostatními účastníky

Mimo oblast kontrolních bodů, startu a cíle je komunikace mezi dvojicemi zakázána. V kontrolních bodech mezi sebou dvojice mohou mluvit, ale hovor se nesmí týkat Přežítí, tedy např. potravin, odhadů vzdálenosti, dalšího kontrolního bodu a podobně. Doporučujeme omezit se na pozdravy a zdvořilostní fráze.

Komunikace s „civilním“ obyvatelstvem

S ostatními osobami je komunikace povolena, ovšem opět pouze na úrovni pozdravů a běžných frází. Pokud tím však účastníci Přežití získají informace, které by jim případně mohly usnadnit cestu, považuje se to za porušení tohoto omezení.

Při porušení tohoto omezení si dvojice udělí 30 trestných minut za každou započatou minutu komunikace.

Omezení z důvodu ochrany přírody a ochrany lesa

Při průchodu chráněným územím (chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace aj.) je třeba pohybovat se po značených cestách, dbát případných aktuálních omezení a chovat se s respektem k přírodnímu prostředí (nenarušovat klid a ticho, nezanechávat odpadky, nerozdělávat oheň, netábořit mimo místa k tomu přímo vyhrazená). Totéž platí pro průchod lesními celky, kde se navíc můžete setkat i s omezeními při těžbě dřeva. Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Ostatní omezení

Je zakázáno přepravovat se jinak než pěšky. Pro lokalizaci lze používat pouze mapu a kompas nebo buzolu. Na všech stanovištích včetně startu, cíle a zejména základen a v jejich blízkosti je zakázáno kouření.

Trasa Přežití

Trasa je dlouhá přibližně 80 km. Pokud navíc dvojice nesplní některé úkoly, může se trasa prodloužit přibližně až na 100 km. V terénu je trasa vymezena kontrolními body. Těmito body musí dvojice projít, aby mohla být zařazena do konečného hodnocení.

Hodnocení Přežití

Přežije ta dvojice, která splní všechny úkoly, neporuší pravidla Přežití a dorazí do cíle nejpozději za 24 hodin od startu.

Další informace

Zajímavé odkazy

Shaman.cz

Zálesácká encyklopedie a tipy pro volný čas, od pravěku přes Kelty, Indiány, středověk až po dnešní outdoor či horolezectví.

Pohorka.info

Turistika, cestování a tipy na výlety v České republice. Najděte si cíl svého výletu ve vašem kraji či městě, přečtěte si články o místních hradech, zámcích, zříceninách a dalších zajímavostech...

CzechPOINTy.cz

Pravidelně aktualizovaný seznam pracovišť Czech POINT přehledně rozdělený podle krajů, okresů a měst. Zobrazení Czech POINTů na mapě.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.