Přeskočit na navigaci

Pravidla Přežití

Přežití je fyzicky i psychicky náročná akce. Účastníci nesoutěží mezi sebou, protože hlavním soupeřem je především čas. Hlavním úkolem je ujít pěšky přibližně 80 km během 24 hodin, splnit cestou všechny úkoly, mít s sebou jen 100 gramů potravin, libovolné množství vody a někoho, kdo s vámi půjde. Přežití se účastní pouze dvojice.

Podmínky účasti na Přežití

Základní podmínkou účasti je registrace a zaplacení registračního poplatku. Každý účastník musí mít partnera do dvojice, odpovídající zdravotní stav, věk nejméně 18 let a povinné vybavení.

Doporučujeme, abyste se Přežití zúčastnili s někým, koho znáte a ne s úplně cizím člověkem.

Registrace

Účastníci se mohou registrovat v termínu, který organizátor oznámí.

Pokud je již přihlášeno 50 týmů, budou další přihlášené týmy zaregistrovány jako náhradníci. Pokud se uvolní místo, stávají se náhradníci, kteří jsou první v pořadí, řádnými účastníky a jsou o tom informováni.

Registrační poplatek

Cena registračního poplatku je 140 Kč za jednu osobu (za dvojici tedy 280 Kč). Registrační poplatek je nutné zaplatit do čtrnácti dnů poté, co organizátor potvrdí, že Vaše registrace byla přijata. Částku je možné zaslat převodem na účet, nebo jej na tento účet uložit na přepážce FIO banky. Poplatek lze uhradit buď dohromady za celou dvojici nebo za každého účastníka zvlášť. Podrobnosti o platbě Vám budou po potvrzení registrace organizátorem zaslány na obě uvedené e-mailové adresy. Přijetí platby bude do tří pracovních dnů potvrzeno e-mailem.

Zrušení registrace

Pokud se přihlášení účastníci nebo náhradníci nemohou z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, prosíme, aby nás o tom co nejdříve informovali a uvolnili tak místo dalším zájemcům. Mohou tak učinit zasláním e-mailu nebo telefonicky na čísle 910 117 300.

Pokud účastníci zruší registraci do 13. 5., bude jim vrácena plná výše poplatku. Při zrušení nejpozději do 26. 5. bude vráceno 50 % poplatku. Při pozdějším zrušení již poplatek vrácen nebude.

Vybavení na Přežití

Každý účastník musí mít maximálně 100 g potravin, tužku a papír. Ve dvojici je potřeba mít chytrý mobilní telefon s možností čerpat data, doporučenou mapu (letos si ji každý tým zajišťuje sám) a kompas nebo buzolu. Dále doporučujeme dostatečné množství vody, plavky, baterku, obvaz, pláštěnku, powerbanku, pravítko, čtverečkovaný pa­pír.

Průběh Přežití

Přežití je možné začít kterýkoliv den od 14. 5. do 29. 5. 2021 v čase 17:00 – 21:00. Tým se po příjezdu na start přihlásí pomocí předem obdrženého startovacího QR kódu. Od tohoto okamžiku začne týmu běžet čas 24 hodin určený na úspěšné absolvování Přežití. Zároveň se tým dozví polohu prvního kontrolního bodu a doporučený čas pro jeho průchod. Uvedený čas doporučeného průchodu kontrolními body je pouze orientační a měl by účastníky pomoci informovat o tom, že pokud v uvedeném čase na kontrolní bod dojdou, mají reálnou šanci závod bez problémů dokončit.

Od chvíle přihlášení startovacím QR kódem se měří čas a platí omezení pro Přežití. Hlavním úkolem Přežití je dostat se pěšky včas na cílové místo a splnit všechny úkoly. Trasa je vymezena kontrolními body, kterými musí dvojice projít, ale průběh cesty mezi nimi si určuje sama. Na každém kontrolním bodu najde zadání úkolu a po jeho úspěšném splnění i instrukce k nalezení dalšího kontrolního bodu.

Dvojice plní úkoly samostatně a pokud úkol nemůže nebo nechce splnit, může si zvolit náhradní úkol v podobě prodloužené trasy přibližně o 2 až 5 km.

Každá dvojice má kdykoliv možnost Přežití vzdát. Ukončení závodu je nutné oznámit organizátorům naskenováním speciálního QR kódu.

Pokud jeden z účastníků nemůže nebo nechce pokračovat v cestě (únava, zranění), je jeho partner povinen poskytnout mu nezbytnou pomoc.

Pokud se některá dvojice bude domnívat, že byla organizátorem nebo vzkazem špatně informována, smí se spojit s některým z organizátorů. V případě, že se jedná o chybu organizátora, budou informace upřesněny a účastníkům bude případné zdržení vynahrazeno. V opačném případě dvojice nepřežila.

Omezení při Přežití

Potraviny

Na celou dobu Přežití může mít účastník pouze maximálně 100 g potravin. Není dovoleno používat povzbuzující prostředky. Je také zakázáno si potraviny koupit nebo dokonce ukrást. Je ale možné získat potraviny z přírodních zdrojů (tzn. že můžete sníst a vypít vše co najdete). Množství vody je neomezené, je ovšem možné vzít si pouze čistou vodu.

Komunikace s ostatními účastníky

Mimo oblast kontrolních bodů, startu a cíle je komunikace mezi dvojicemi zakázána. V kontrolních bodech mezi sebou dvojice mohou mluvit, ale hovor se nesmí týkat Přežití, tedy např. odhadů vzdálenosti, dalšího kontrolního bodu a podobně. Doporučujeme omezit se na pozdravy a zdvořilostní fráze.

Komunikace s „civilním“ obyvatelstvem

S ostatními osobami je komunikace povolena, ovšem opět pouze na úrovni pozdravů a běžných frází. Pokud tím však účastníci Přežití získají informace, které by jim případně mohly usnadnit cestu, považuje se to za porušení tohoto omezení.

Komunikace pomocí sociálních sítí

Prosíme účastníky, aby v průběhu a po absolvování závodu, nezveřejňovali na svých sociálních sítích a podobných médiích informace o závodu, trase, úkolech, stanovištích a podobně, aby tím nenapovídali ostatním účastníkům. Toto omezení končí 31. 5. 2021.

Omezení z důvodu ochrany přírody a ochrany lesa

Při průchodu chráněným územím (chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace aj.) je třeba pohybovat se po značených cestách, dbát případných aktuálních omezení a chovat se s respektem k přírodnímu prostředí (nenarušovat klid a ticho, nezanechávat odpadky, nerozdělávat oheň, netábořit mimo místa k tomu přímo vyhrazená). Totéž platí pro průchod lesními celky, kde se navíc můžete setkat i s omezeními při těžbě dřeva. Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Ostatní omezení

Je zakázáno přepravovat se jinak než pěšky. Pro lokalizaci lze používat pouze mapu a kompas nebo buzolu. Na všech stanovištích a v jejich blízkosti je zakázáno kouření.

Trasa Přežití

Trasa je dlouhá přibližně 80 km. Pokud navíc dvojice nesplní některé úkoly, může se trasa prodloužit přibližně až na 100 km. V terénu je trasa vymezena kontrolními body. Těmito body musí dvojice projít, aby mohla být zařazena do konečného hodnocení.

Hodnocení Přežití

Přežije ta dvojice, která splní všechny úkoly, neporuší pravidla Přežití a dorazí do cíle nejpozději za 24 hodin od startu.

Další informace

Zajímavé odkazy

Shaman.cz

Zálesácká encyklopedie a tipy pro volný čas, od pravěku přes Kelty, Indiány, středověk až po dnešní outdoor či horolezectví.

Pohorka.info

Turistika, cestování a tipy na výlety v České republice. Najděte si cíl svého výletu ve vašem kraji či městě, přečtěte si články o místních hradech, zámcích, zříceninách a dalších zajímavostech...

CzechPOINTy.cz

Pravidelně aktualizovaný seznam pracovišť Czech POINT přehledně rozdělený podle krajů, okresů a měst. Zobrazení Czech POINTů na mapě.